JUDr. Martina Králová
notářka

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní notářské služby dle notářského řádu.

Benešov

IČO: 08062544, DIČ: CZ8157030552, ID datové schránky: hat2wrf

Praha

IČO: 08062544, DIČ: CZ8157030552, ID datové schránky: hat2wrf

Naše služby

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní notářské služby dle notářského řádu.

Převody nemovitostí

Převody nemovitostí

kupní a darovací smlouvy, směnné smlouvy, notářské úschovy peněz a listin, vypořádání spoluvlastnictví, věcná břemena

Řízení o pozůstalosti

Řízení o pozůstalosti

JUDr. Martina Králová, notářka se sídlem v Benešově, je soudní komisařkou pro obvod Okresního soudu v Benešově. Rozvrh k dispozici zde.

Ověřování a CzechPOINT

Ověřování a výpisy z rejstříku

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu, autorizovaná konverze dokumentů, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z evidence Rejstříku trestů, výpisy z obchodních a dalších veřejných rejstříků, výpisy z živnostenského rejstříku, výpisy z bodového hodnocení řidičů a insolvenčního rejstříku

Obchodní korporace

Obchodní korporace

zakládání společností a družstev a jejich změny, přeměny a likvidace společností a družstev, přímé zápisy do obchodního rejstříku notářem

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

závěti, dědické smlouvy, dovětky, prohlášení o vydědění, zřeknutí se dědického práva, povolání správce pozůstalosti

Manželské smlouvy

Manželské smlouvy

předmanželské smlouvy, rozšíření a zúžení společného jmění manželů, režim oddělených jmění manželů

Lidé

JUDr. Martina Králová

notářka

kralova@notarkralova.cz

JUDr. Martin Šešina

notářský kandidát

Bc. Lenka Králová

notářská tajemnice

kancelar@notarkralova.cz

JUDr. Lenka Veselá

notářská koncipientka

info@notarkralova.cz

Kontaktní formulář

Užitečné dokumenty

Plná moc pro řízení o pozůstalosti

Rozvrh pověření notářů

Návrh na dodatečné projednání pozůstalosti

Zpracování a ochrana osobních údajů

Notářský tarif

Notářský řád

Důležité odkazy